Göteborg kan få trängselskatt 2013

Göteborg kan få trängselskatt från och med januari 2013. Målet med skatten är förbättrad framkomlighet, bättre miljö samt delfinansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg.

Trängselskatten ska bidra till avlastning av de mest trafikerade vägarna i centrala Göteborg. Den ska också medverka till att minska kvävedioxidutsläppen i de delar av kommunen där miljökvalitetsnormen överskrids, enligt förslaget från regeringen som just nu ligger hos riksdagen. Intäkterna ska användas till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat Västlänken (en järnvägstunnel under centrala Göteborg) samt en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.