nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sveriges mest trafikerade linfärja blir eldriven. FOTO: Kasper Dudzik

Göteborg får Sveriges mest miljövänliga linfärja

Sveriges mest trafikerade linfärjeled går mellan Göteborg och Kungälv. Den trafikeras av 730 000 bilar på ett år. Nu överger färjan fossila bränslen och blir eldriven.

  • Annons 1

På Kornhallsleden mellan Göteborg och Kungälv görs cirka 24 000 färjeturer per år. Tack vare inkoppling av eldrift genom kabel kommer färjetrafiken att kraftigt minska sin miljöpåverkan i form av utsläpp av koldioxid, kväve och buller.

Alternativ ger hållbarhet

– Det är främst genom att hitta alternativ till fossila bränslen som färjetrafiken kan bidra till långsiktig hållbarhet. När det gäller linfärjor kan eldrift vara ett utmärkt alternativ. För frigående färjor, som till exempel på Hönöleden, handlar det om andra bränslen, som metanol eller HVO biodiesel, säger Peter Peterberg, miljösamordnare i Färjerederiet.

Prövad teknik

Miljötekniken är utvecklad av Trafikverkets färjerederi och har prövats på tre leder med lägre trafikintensitet, bland annat på linfärjan i Hamburgsund i Tanums kommun.

Under de två första åren med eldriven lindrift minskade koldioxidutsläppen med 107 ton per år. Eftersom Kornhallsleden har en mer omfattande trafik kommer minskningen att bli ännu större där.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.