Goda betyg för myndigheternas miljöledning

Myndigheter som arbetar systematiskt med mål, handlingsplaner och statistik gör bättre miljöredovisningar. Dessa myndigheter hamnar också i topp när Naturvårdsverket rankar statliga myndigheters miljöledning.

Naturvårdsverkets rankning för verksamhetsåret 2012 visar att många statliga myndigheter har blivit bättre på miljöledning. 25 av de 190 myndigheter som rapporterat om sin miljöledning under 2012 har miljöcertifierat sin verksamhet enligt EMAS eller ISO 14001. Om en myndighet ska kunna förbättra sin miljöpåverkan är god miljöredovisning en förutsättning, menar Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren.

– Om jag inte känner till hur min verksamhet påverkar miljön kan jag heller inte veta vilka åtgärder som är mest effektiva i förbättringsarbetet, säger hon i ett pressmeddelande.

Arbetet med e-förvaltning börjar slå igenom inom statsförvaltningen vilket bidrar till att resande och pappersförbrukning minskar. Ett framgångsexempel som lyfts fram av Naturvårdsverket är Länsstyrelsen i Jönköpings län. De har en miljöpolicy som är anpassad till verksamheten med mål som är realistiska, tydliga och mätbara.

– Det gör att de tydligt kan redovisa om de når sina uppsatta miljömål eller inte. I fallet med länsstyrelsen i Jönköpings län har man även uppfyllt målen, och det är bra, säger Kristina von Oelreich, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

Hon menar att många myndigheter skulle kunna förbättra sitt miljöledningsarbete bara genom att lära av goda exempel i liknande verksamheter.

Fakta

Om rankningen

Statliga myndigheter ska införa och utveckla miljöledningssystem enligt förordning 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter. Myndigheter som omfattas av förordningen ska årligen redovisa resultatet av sitt miljöledningsarbete till regeringen och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanfattar årligen statens miljöledningsarbete baserat på myndigheternas redovisningar. 2012 redovisade samtliga 190 myndigheter som omfattas av förordningen till Naturvårdsverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.