GMO-bluffen

Jordbruk Skenande användning av bekämpningsmedel, superogräs och växande andel skadedjur, listan över vad som slagit fel med genetiskt modifierade organismer, GMO, kan göras lång enligt ny rapport.

GMO-bluffen

GMO skapar oreda för bönder. 

Med hjälp av genteknik har grödor fått nya egenskaper, som till exempel insektresistens. Det innebär att grödan har fått en gen från en jordbakterie för att klara insektsangrepp bättre. Jordbrukaren behöver då mindre mängder bekämpningsmedel på åkern, men det har inte har fungerat i praktiken enligt den nya rapporten Global Citizens’ Report on the State of GMOs.

Bakom rapporten står ett 20-tal miljövårdsgrupper från bland annat Indien, sydöstra Asien, Afrika och Latinamerika.

Genmodifierade grödor, GM-grödor har funnits på marknaden i drygt tio år och har marknadsförts som mirakelgrödor som ska ge större skördar, minska användningen av bekämpningsmedel och även ha potential att lösa världssvälten, klimatförändringar och jorderosion.

Men världssvälten har ökat sedan GM-grödor introducerades på marknaden menar författarna och pekar också på att egenskaper som resistens mot torka och höga salthalter, vilket är problem i länder där befolkningen lider av svält, ännu inte existerar. Dessutom har GM-tekniken misslyckats med att öka avkastningen hos någon gröda och användningen av bekämpningsmedel ökar istället för att minska.

Skadedjuren blir fler 

Det som oroar författarna mest är den stora ökning av syntetiska kemikalier bönder får ta till för att komma tillrätta med insektsangrepp. I till exempel Kina är insektsresistent bomull, så kallad Bt-bomull vanlig.

Tidigare var skadedjurspopulationerna små och orsakade inga större problem. Enligt rapporten har skadedjurspopulationerna tolvfaldigats sedan 1997. En annan studie från 2008 som publicerats i International Journal of Biotechnology visar att nackdelarna med att odla Bt-bomull vida överstiger fördelarna på grund av de höga halterna bekämpningsmedel.

I Argentina och Brasilien tvingas sojaodlare använda dubbelt så mycket ogräsmedel på sina GM-grödor jämfört med konventionella grödor. Undersökningar i Indien visar att användningen av insektsmedel har ökat trettonfaldigt sedan Bt-bomull introducerats.

Bönder begår självmord

Enligt rapporten som bygger på empiriska data och även GMO-företagens egna uttalanden, har nu ogräs börjat utveckla resistens mot GMO-företagens bekämpningsmedel.

Detta har lett till växande härjningar av så kallat superogräs, särskilt i USA. Tio vanliga sorters ogräs har utvecklat resistens i minst 22 amerikanska delstater där omkring sex miljoner hektar av soja, bomull och majsodlingar är påverkade. Enligt författarna betalar GMO-företagen bönderna för att de ska kunna använda starkare kemikalier på åkrarna.

Idag odlar över 15 miljoner bönder GM-grödor världen över, vilket främst är ett resultat av tung lobbying från regeringar, uppköp av lokala fröföretag och borttagande av konventionella frön från marknaden menar författarna.

De tre största GMO-företagan Monsanto, Dupont och Syngenta kontrollerar nu nästan 70 procent av den globala fröförsäljningen. Genom patent och rättigheter kan företagen ta extra betalt av bönder. Rapporten anklagar också Monsanto för att kontrollera över 95 procent av den indiska bomullsfrömarknaden och pressa upp priserna. Skyhöga skulder tros ligga bakom många av de 250 000 självmord som begåtts av indiska bönder under de senaste 15 åren.

Företag lyfter fördelar med GMO

Företaget Monsanto slår ifrån sig kritiken och säger att säkerheten och fördelarna med GMO är väletablerade.

Företaget hänvisar också till en rapport från US National Academy of Sciences som skriver att bönder som odlar GMO ”har betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar som lägre produktionskostnader, färre skadedjursproblem, minskad användning av bekämpningsmedel och bättre avkastning jämfört med konventionella grödor.”

Förstör för annan odling

Ytterligare ett problem med GM-grödorna är att en stor andel blir biobränsle och tar bort jord från livsmedelsproduktionen.

Vandana Shiva, direktör för den indiska organisationen Navdanya International som sammanställt rapporten säger att GMO-modellen för jordbruk underminerar för bönder som försöker odla ekologiskt. Samexistens mellan konventionella grödor och GMO är inte möjligt på grund av genetisk förorening och att kontaminering av vanliga grödor är omöjlig att kontrollera.

– GMO-företagen har satt en snara runt halsen på bönderna. De förstör alternativ i sin jakt på vinst, säger hon.

Läs mer: Johline Z. Lindholm lämnar hållbarhetsrörelsen – blir PR-chef på Telge Energi

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.