Globala standarder för hållbarhetsredovisning är här

HÅLLBARHETSREDOVISNING Nu lanserar ISSB sina två globala standarder för hållbarhetsredovisning. Beskedet välkomnas av företag och organisationer världen över.

Globala standarder för hållbarhetsredovisning är här
Foto: Adobe Stock.

International Sustainability Standards Board, ISSB, inrättades under FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow efter att investerare visat stor efterfrågan på trovärdiga och jämförbara hållbarhetsdata från företag.

Ett första förslag på två globala standarder presenterades för drygt ett år sedan och nu är arbetet i mål. De två slutgiltiga standarderna, som lanserades på måndagen, utgörs av generella redovisningskriterier för hållbarhetsrelaterad finansiell information, IFRS S1, och klimatrapportering, IFRS S2. Enligt ISSB inleder dagens lansering en ”ny era av hållbarhetsrelaterade upplysningar på kapitalmarknader över hela världen”.

–  ISSB-standarderna har utformats för att hjälpa företag att berätta sin hållbarhetshistoria på ett robust, jämförbart och verifierbart sätt. Genom nära samråd med marknaden kan vi säkerställa att standarderna är proportionerliga och kommer att resultera i upplysningar som är relevanta för investeringsbeslut, säger Emmanuel Faber, ordförande för ISSB i en kommentar.

Krav på information om hållbarhetsrelaterade risker

Den första standarden, IFRS S1, kräver att företag lämnar information om sina hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Den täcker allt från utsläpp till avfallshantering samt hur dessa faktorer ska kunna rapporteras tillsammans med finansiell information. Standarden har formats för att kunna tillämpas på alla stora företag, oavsett bransch eller geografisk plats.

Den andra standarden, IFRS S2, är mer detaljerad och fokuserar på klimatanpassning och minskad påverkan på klimatet. Den bygger på redan befintliga ramverk, främst Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD.

Gemensamt för standarderna är att de båda täcker Scope 3-utsläpp, det vill säga utsläpp utanför egna verksamheten.

Hyllas av organsiationer och företag

Organisationer och företag välkomnar de två nya standarderna. Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum, säger att ISSB-standarderna är ett ”viktigt steg framåt för att etablera en global basllinje för hållbarhetsrapportering”.

– Konsekvent och jämförbar hållbarhetsinformation, tillsammans med finansiell information, ger investerare och intressenter möjlighet att få en heltäckande förståelse för ett företags resultat och deras engagemang för att driva hållbart värdeskapande, säger han i en kommentar.

Även revisionsföretaget EY:s globala vice ordförande för hållbarhet, Steve Varley, välkomnar dagens lansering.

– De standarder som ISSB lägger fram kommer att ge organisationer frihet från oklarheter och möjlighet att gå längre, snabbare, säger han.

Kate Levick, bitträdande direktör för hållbar ekonomi vid tankesmedjan E3G, hyllar också standarderna.

– Dagens lansering av ISSB-standarderna kommer vid ett kritiskt ögonblick för internationella åtgärder för hållbarhet och klimatförändringar, säger hon.

Det första steget nu när standarderna finns på plats är att skapa en grupp som stödjer de företag som tillämpar dem. Förhoppningen är att de första anpassade företagsrapporterna ska publiceras 2025.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.