Global vägledning för socialt ansvarstagande tar form

SIS, Swedish Standards Institute leder arbetet med att ta fram en global vägledning för socialt ansvarstagande – den internationella standarden Guidance on Social Responsibility, ISO 26000 – som ska vara klar år 2009.

Standarden beskriver hur ett företag konkret kan arbeta med frågor som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik, anti-korruption och miljö. Alla organisationer ska kunna använda sig av riktinjerna – små och stora företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer.

I slutet av juli presenterades nya resultat. Strukturen är på plats och sju ämnesområden har definierats och beskrivits. Områdena är organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor och samhällsutveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.