Global trend: Hållbarhetsarbetet allt mer integrerat

Hållbarhetsarbete Hållbarhet blir allt mer integrerat i företagens processer, och många bolag ser ett samband mellan hållbarhet och långsiktig lönsamhet. Men många är fortfarande missnöjda med kvaliteten på sina hållbarhetsdata. Det visar en undersökning från affärssystembolaget SAP.

Global trend: Hållbarhetsarbetet allt mer integrerat
David Jonker, SAP, berättar om trenden att hållbarhetsarbete blir mer integrerat.

Över 6 000 företag i 40 länder har svarat på frågor om sitt hållbarhetsarbete i det tyska mjukvarubolaget SAP:s undersökning inför COP27. SAP levererar affärssystem. Bland annat har de fått svara på i hur hög grad hållbarhet och långsiktig lönsamhet hänger ihop, och om i hur hög grad hållbarhetsdata ligger till grund för affärsbeslut. Undersökningen genomfördes även 2021.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

David Jonker är chefsanalytiker på SAP Insights forskningscenter. Han berättar att en stor skillnad mot 2021 är den ökade efterfrågan på hållbarhet:

– Globalt är en av anledningarna till att företag ökar sitt hållbarhetsarbete den mycket starka ökningen av kundefterfrågan, säger han.

Tydlig trend för mer integrerat hållbarhetsarbete

SAP är också intresserade av hur väl hållbarhetsarbetet integreras i företagen. Här syns en tydlig trend, enligt bolaget:

– För varje år är det fler personer inom företag och organisationer som har tydligt ansvar för miljö och/eller hållbarhet eller ansvar för åtgärder inom området. Antalet företag som har svarat att de har två till fem roller med ansvarstagande ökade med 24 procent på årsbasis, säger David Jonker, och förklarar:

– Globalt ser vi hållbarheten breddas i företagen när vi ser tillväxten i ansvar, och växande samband med lönsamhet och konkurrenskraft. Globalt sett använder dessutom 40,3 procent av alla tillfrågade miljödata för beslutsfattande i hög grad.

Hur ser förändringen ut när det gäller hållbarhet och lönsamhet respektive konkurrenskraft?

– I Wave 2 – där de nordiska länderna inte ingår – ökade antalet respondenter som ser ett starkt eller måttligt positivt samband mellan hållbarhet och vinst med 17 procent. Samma mått för hållbarhet och konkurrenskraft ökade med 28 procent.

Av de 6 000 tillfrågade företagen var det hela 75 procent som såg ett starkt eller något positivt samband mellan hållbarhet och långsiktig vinst.

Missnöje med kvaliteten på hållbarhetsdata

SAP har också frågat om hållbarhetsdata; hur företagen ser på kvalitet och tillgång på information. Enligt enkäten är 77 procent av företagen inte helt nöjda med kvaliteten på sina hållbarhetsdata. 40 procent uppger att de använder hållbarhetsdata i hög grad när de ska fatta affärsmässiga beslut. Och 45 procent menar att det är ett stort hinder att det är så svårt att få ta del av hållbarhetsdata i leverantörskedjan.

– Skälen till missnöje med data angavs främst som problem med att data inte samlas in tillräckligt ofta, bristande transparens i uppgifterna och bristande förtroende för data, säger David Jonker.

Så skiljer de nordiska länderna ut sig

De nordiska länderna skiljer ut sig lite från mängden.

– Över hela Norden finns det några motivationsfaktorer som är starkare än vad de är för företag i resten av världen. Det handlar om företagens uttalade syfte och olika föreskrifter, från branscher eller myndigheter. En annan skillnad är att hållbarhetsdata i Norden oftare beräknas från antaganden eller uppskattningar, och mer sällan från uppmätta värden.

Studien heter SAP Insights: Environmental Sustainability Research Study 2022.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.