Global standard för biobränslen på gång

En ny ISO-standard för att säkra biobränslens hållbarhet är i startgroparna.

Global standard för biobränslen på gång

Biobränslen är hett. Både i bemärkelsen populärt att använda och handla med liksom i bemärkelsen omtvistat, bland annat vad gäller dess påverkan på miljö och på det sociala området. Förhoppningen är att den nya Iso-standarden ska bena ut vad bioenergi egentligen är, här tycker länder olika, och hur produktionen, transporten och handeln med bränslena ska gå till för att det ska kunna kallas hållbart. Detta blir extra viktigt när handeln med bränslena ökar.

Standarden ska bland annat innehålla globala riktlinjer för hållbarhetskriterier inom klimatnytta, miljö, ekonomi, sociala konsekvenser men också när det kommer till så kallade indirekta markeffekter.

– Hållbarhetskriterier kan handla om att säkra att känsliga områden inte skövlas. Det kan också handla om att säkra bra arbetsförhållanden och att se till att eventuella ekonomiska stödsystem får en positiv påverkan, säger Hans Nordström, energiexpert och ordförande i den svenska arbetsgruppen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.