Global kolanvändning på rekordnivå

KOL Fjolåret satte en milstolpe i den globala kolkonsumtionen med en historisk toppnivå – trots kraftigt minskad efterfrågan från västvärlden. Det visar en ny rapport.

Global kolanvändning på rekordnivå
Foto: Adobe Stock.

Enligt International Energy Agencys (IEA) årliga uppdatering om kolmarknaden ökade den globala kolkonsumtionen med 3,3 procent och nådde en ny rekordnivå på 8,3 miljarder ton under 2022. Den främsta drivkraften bakom denna ökning var användningen av kol inom tung industri i Kina, Indien och Sydostasien, vilket mer än kompenserade för nedgången i kolkonsumtionen i Europa.

IEA bekräftar att den tidiga ökningen av kolanvändningen i Europa under konflikten mellan Ryssland och Ukraina var tillfällig. Länderna kämpade initialt för att ersätta ryska fossila bränslen med kol från andra källor, men har nu förbättrat energieffektiviteten och stärkt planerna för att hitta alternativ till kol. Därmed minskade efterfrågan på kol inom EU med 24 % under 2022. Även i USA minskade efterfrågan på kol med 16 % på årsbasis.

– Kol är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp från energisektorn, och i Europa och USA har tillväxten av ren energi satt kolanvändningen i strukturell nedgång, säger Keisuke Sadamori, IEA:s chef för energimarknader och säkerhet, i en kommentar.

Men trots dessa minskningar i västvärlden uppvägdes de av en fortsatt ökning i efterfrågan i Asien. Enligt IEA kommer Kina och Indien att stå för 70 % av den globala kolkonsumtionen i år, medan EU och USA tillsammans förväntas stå för cirka 10 %.

IEA konstaterar att kol fortfarande är mycket attraktivt i Asien, delvis på grund av prisfallen under första halvåret 2023. Dessutom har kolpriserna inte varit lika volatila som olje- och gaspriserna under priskrisen.

– Vi behöver större politiska ansträngningar och investeringar – med stöd av starkare internationellt samarbete – för att driva en massiv ökning av ren energi och energieffektivitet för att minska efterfrågan på kol i ekonomier där energibehovet växer snabbt, avslutar Keisuke Sadamori.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.