Global handel kan dubblera utsläppsvärden

En ökande global handel innebär ändrade förutsättningar för hur koldioxidutsläpp deklareras och bokförs. Om man utgår från enbart svenska data kan utsläppen bli kraftigt underskattade. Det visar en KTH-undersökning gjord på uppdrag av Naturvårdsverket.

I KTH-undersökningen om utsläpp och global handel har fyra beräkningsmetoder använts – med en av dem blir Sveriges årliga utsläpp 109 miljoner ton, dubbelt så högt som dagens rapporterade utsläpp.

Värdena varierar kraftigt beroende på vilken metod och vilka mätvärden man använder. Hur man väger in import och export av varor och tjänster är en avgörande faktor. I och med den ökade globala handeln finns det anledning att kartlägga hur utsläpp orsakade av importen fördelar sig över världen istället för att enbart se till nationella utsläpp. De sammanlagda utsläppen när den slutliga konsumtionen i ett land kartläggs är betydelsefulla för att ge en så korrekt bild som möjligt.

”Mindre insyn och kontroll”

– Ökad global handel gör att vi får mindre insyn och kontroll över den miljöpåverkan som sker till följd av den produktion som vår konsumtion är beroende av. När olja utvinns för att exporteras till Sverige, eller när bomull skördas, spinns, vävs och färgas för att bli kläder som säljs hos oss, sker miljöpåverkan på olika håll i världen. Om detta vet vi som konsumenter i dag i stort sett ingenting, uppger Annika Carlsson-Kanyama, forskare på KTH och projektledare för forskningsstudien.

De fyra beräkningsmetoder som har jämförts har resulterat i utsläppsvärden på 57, 61, 68 respektive 109 miljoner ton koldioxid under ett år för Sveriges del. Forskarna har utgått från statistik över import och konsumtion i Sverige och har sedan använt olika datakällor över utsläpp från produktion i olika länder och beräknat storleksordningen på koldioxidutsläppen i världen från den svenska importen.

Skattningar på 12 ton per person

– Beräkningarna tar hänsyn till hur mycket jordbruksprodukter, bensin, papper, banktjänster, transporter med mera som behövs för att vi ska kunna köpa en vara för en viss summa. För att producera till exempel cyklar för en miljon kronor behöver det tillverkas stål för x miljoner, plast för y miljoner och el för z miljoner, förklarar Annika Carlsson-Kanyama.

Skattningarna har sedan jämförts med utsläppen av koldioxid i Sverige när man räknat bort det som hör ihop med exporten. De ger utsläpp per capita på mellan 6,3 och 12 ton koldioxid, jämfört med Sveriges rapporterade utsläpp på 6 ton per capita.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.