Global avskogning ökar dramatiskt – hot mot målet 2030

Biologisk mångfald Under 2022 förlorade världen 16,3 miljoner hektar skog, där en majoritet var tropisk skog. En ny rapport visar att avskogningen accelererar och nu hotas det globala mået att återställa skogar till år 2030.

Global avskogning ökar dramatiskt – hot mot målet 2030
Bränd skog i Amazonas. Foto: Adobe Stock

En ny rapport från WWF visar att världen under 2022 förlorade 16,3 miljoner hektar skog, varav 10,1 miljoner var tropisk skog. WWF kräver nu omedelbara åtgärder för att stoppa avskogningen och främja skogsåterställning.

Enligt rapporten ökar avskogningens hastighet dramatiskt på global nivå. Detta trots att över 130 länder har lovat att stoppa och vända avskogningen till slutet av decenniet. Enligt rapportförfattarna har många länders ansträngningar avstannat. Den enda region som är på väg mot målet att stoppa avskogningen uppges vara det tropiska Asien.

WWF skriver också att avskogningen nu, utan omedelbara åtgärder, riskerar att bli en källa till utsläpp istället för en kolsänka. Detta skulle i sin tur enligt organisationen kunna leda till en global klimatkatastrof.

En av WWF:s rekommendationer till världens beslutsfattare är att omedelbart avsluta alla investeringar och subventioner som skadar skogar. Detta gäller också jordbruksstöd, som enligt rapporten ansvarar för en förlust av 5,4 miljoner hektar skog varje år.

Andra rekommendationer är att reformera regler för global handel som skadar skogar. Förbjuda varor som orsakar avskogning, påskynda erkännandet av markrättigheter till ursprungsbefolkningar och att gå över till naturbaserade ekonomier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.