Gigantiska vindkraftsplaner

Omkring 4 000 vindkraftverk för totalt 200 miljarder kronor planeras i Sverige. Det handlar om vindkraft motsvarande mer än 30 procent av elanvändningen i dag, konstaterar Affärsvärlden i en granskning av vindkraftsindustrin.

Enligt Affärsvärldens kartläggning finns planer på omkring 4 000 vindkraftverk med en beräknad kapacitet på 45 terawattimmar. Den totala investeringskostnaden hamnar på närmare 200 miljarder kronor.

Den beräknade kapaciteten kan jämföras med att Sveriges totala elanvändning i år väntas bli 148 terawattimmar, ungefär hälften vardera från kärnkraft och vattenkraft, uppger Affärsvärlden.

Affärsvärlden listar en rad projekt:

* SCA och Statkraft, Norges största kraftproducent, ska anlägga sju vindkraftsparker för 16 miljarder kronor i skogslandet i Västernorrland och Jämtland.

* Vattenfall, Nordens största kraftproducent, ska tillsammans med Sveaskog bygga 550 vindkraftverk i södra Sverige. En investering på 22–23 miljarder kronor.

* Svevinds investering i Markbygden, väster om Piteå i Norrbotten. Planer på 400–1000 vindkraftverk och en beräknad elenergiproduktion vid full utbyggnad på totalt 10 terawattimmar, nästan tio gånger mer än den vindkraftsel som produceras i hela Sverige i dagsläget. En investering på någonstans mellan 30–50 miljarder kronor. Om det blir av kan det bli världens största vindkraftspark.

Ett flertal jätteprojekt är också planerade till havs:

* Finngrunden och Storgrundet, utanför Gävlekusten, Klocktärnan öster om Piteå och Kriegers Flak, söder om Trelleborg. Som projektör i dessa projekt finns tyska WPD. WPD sålde Kriegers Flak till Vattenfall för några år sedan och samarbetar med Nordan Vind i två av de andra projekten. Totalt planeras drygt 500 vindkraftverk för sammanlagt 40 miljarder kronor.

* Stora Middelgrundet, som ligger mellan Kullen och danska ön Anholt i södra Kattegatt, där svenska Universal Wind Offshore vill lägga en vindkraftspark med 110 verk.

* Södra Midsjöbankarna, sydost om Ölands södra udde, där Eon Vind planerar en park med 180–230 vindkraftverk som skulle kunna producera 3 terawattimmar elkraft, motsvarande en av de två avställda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck . En investering på cirka 20 miljarder kronor.

Affärsvärlden konstaterar dock att många projekt säkert kommer att senareläggas, förändras och kanske skrotas helt. Inte minst på grund av att en kraftigt ökad efterfrågan har drivit upp kostnaderna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.