Giftiga villaområdet i Jönköping saneras för 80 miljoner

Föroreningar Det omtalade villaområdet i Jönköping, som byggts på förorenad mark efter en kemtvätt, ska nu saneras för 80 miljoner kronor. Det meddelar Naturvårdsverket i dag.

Giftiga villaområdet i Jönköping saneras för 80 miljoner
Mariebo, Jönköping. Foto: Jönköpings kommun

2013 upptäcktes gifter från klorerade lösningsmedel i marken under ett villaområde i Mariebo utanför Jönköping. Gifterna kommer från tvättvätskor från en kemtvätt som var verksam på området fram till 1975 då verksamheten lades ner. Föroreningarna från kemtvätten har påverkat både dricksvattnet och inomhusluften i villorna. Efter ett stort antal turer meddelar nu Naturvårdsverket att man beslutat att bevilja ett åtgärdsbidrag om 80 miljoner kronor för att sanera området.

De boende i området har genom åren i flera medier beskrivit en ständig oro för att gifterna från kemtvätten kan ligga bakom flera fall av allvarliga sjukdomar. Kommunens experter har dock ansett att oron är obefogad. År 2021 meddelade dock Jönköpings kommun att den erbjuder finansiering av alternativa bostäder för boende på Mariebo.

Höga halter

Undersökningar från Sveriges geologiska undersökningar, SGU, och Naturvårdsverket visar nämligen att föroreningarna i området finns i jord, grundvatten, porluft, inomhusluft, dricksvatten samt i avloppsledningsnätet.

Naturvårdsverket skriver att ”i samtliga undersökta medier förekommer ställvis höga halter av klorerade alifater samt tetrakloreten och dess nedbrytningsprodukter trikloreten, dikloreten och i viss mån även vinylklorid.” Enligt Naturvårdsverket har de förorenade ämnena en spridning på ungefär 200 meter utanför källområdet.

I beskedet om bidraget om 80 miljoner kronor är Naturvårdsverket också tydliga med att de förorenade ämnena ”uppmäter halter som innebär risk för de boendes hälsa”.

Saneringsarbetet, där SGU ska vara huvudman, väntas vara klart tidigast någon gång under 2030 eller 2031. Saneringen ska ske med både termisk behandling och sedan av biologisk behandling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.