Giftig fisk får fortsätta att säljas

Regeringen har beslutat att tacka ja till ett fortsatt undantag från EU:s gränsvärde för dioxinhalt i fisk. Detta innebär att Sverige även i fortsättningen får sälja fisk med högre halter av dioxin än vad man får i övriga EU.

Giftig fisk får fortsätta att säljas

En del av den fisk som fiskas i Sverige innehåller mer dioxin än EU:s regler tillåter. Sverige har under 2000-talet haft ett undantag från EU:s regelverk kring dioxin i livsmedel som gör det möjligt att fiska och sälja fet fisk med förhöjda halter av dioxin från Östersjön, exempelvis lax och strömming.

Dioxiner är ett av världens mest giftiga ämnen. Giftet lagras i kroppen och frigörs under graviditet och amning så att såväl foster som barn drabbas. För höga halter dioxin kan leda till försämrad inlärningsförmåga, reproduktionssvårigheter, ökad risk för cancer, diabetes och större risk att drabbas av benskörhet.

Bättre information

Förutsättningen för att Sverige ska få fortsätta med undantag är att kostråd om de hälsofarliga effekterna skulle garanteras de svenska medborgarna. Dock har en undersökning från Livsmedelsverket visat att enbart 17 procent av de svenska småbarnsfamiljerna är medvetna om detta. Landsbygdsminister Eskil Erlandson motiverar beslutet med att han vill värna det småskaliga fisket i Östersjön.

– Riskerna med att äta Östersjöfisk är små eftersom ingen äter några stora mängder. Men vi ser ändå anledning att öka informationen, kommenterade Eskil Erlandson på en presskonferens.

– Regeringen ger sken av att kunna rädda folkhälsan med förstärkt information men erfarenheter visar att informationen inte räcker. Det är därför det finns gränsvärden för rester av gifter och begränsningsmedel i exempelvis mat, kontrar Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.