Genteknik – ett måste?

Med nio miljarder människor på jordklotet behöver vi producera nästan dubbelt så mycket mat på en yta lika stor som idag. För att lyckas krävs resurseffektiva grödor, något dagens genteknik kan erbjuda. Det menar en rapport från Stockholm Environment Institute, SEI.

Genteknik – ett måste?

Rapporten På väg mot 9 miljarder pekar på att genteknik kan bidra till resurseffektiva grödor som använder mark, vatten, näring och energi optimalt.

– Länder som står utan kompetens att använda gentekniken och genmanipulerade grödor missar möjligheten att använda denna kraftfulla teknik för att skapa ett mer miljövänligt jordbruk. Stora delar av världen har redan ett jordbruk med GM-grödor, men i Europa diskuterar vi fortfarande om tekniken alls ska tillåtas, säger Ivar Virgin, doktor i biokemi och forskare vid SEI.

I dag finns det två genmodifierade grödor på den europeiska marknaden som odlas i begränsad utsträckning: en genmodifierad majs, som är tolerant mot majsskadedjur, och en genmodifierad potatissort, som producerar stärkelse för pappersindustrin.

Ivar Virgin menar att EU borde utveckla ett regelverk som kompletterar dagens riskbedömning av gentekniskt förädlade grödor med en djupare analys av deras egenskaper och potentiella positiva och negativa effekter på miljö och hälsa.

Grundfrågan enligt honom är om vi har råd att att säga nej till genteknik med framtidens ökade befolkning i tanken och han vill med rapporten skapa en mer nyanserad diskussion samt belysa hur GM-grödor kan bidra till ett mer hållbart och resurseffektivt jordbruk.

Här kan du läsa rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.