Genombrott för förnybar energi

2007 verkar bli året då energibolag världen över går från ord till handling och gör reella satsningar på förnyelsebar energi. Två av tre europeiska energibolag uppger att EUs handelssystem för utsläppsrätter har stor del i förändringen. Det visar undersökningen Energy and Efficiency: Utilities Global Survey 2007 som koncernen PricewaterhouseCoopers har genomfört.

– Det är första gången sedan undersökningen startade för nio år sedan som långsiktigt hållbara energikällor står högst på agendan hos de europeiska energibolagens ledningar. Ur ett globalt perspektiv visar undersökningen att även kärnkraft ses som ett starkt framtida alternativ i många delar av världen, kommenterar Lars Tvede-Jensen, ansvarig för Energy & Utilities på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

I Europa tror man mycket på vindkraften. 42 procent tror på en ökad användning av vindkraft under den kommande femårsperioden, att jämföra med blott 12 procent i föregående undersökning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.