Genmodifierade organsimer i Århuskonventionen

Miljöutskottet i EU-parlamentet har föreslaget en ändring i den så kallade Århuskonventionen som handlar om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Ändringen innebär att konventionen även ska omfatta avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.