Gemensamma definitioner för ekologiska kläder

Nu startar ett arbete för att ta fram gemensamma definitioner för ekologiska kläder. Samarbetet är europeiskt och leds av SIS i Sverige. Allt fler klädföretag inriktar sig på ekologiska kläder, men märker dem på olika sätt. Tanken är att göra det lättare för konsumenter att få riktig information, och att producenterna ska kunna marknadsföra sina varor på rätt sätt.

Arbetsgruppen kommer att arbeta inom ramarna för den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Målet är att ta fram gemensamma definitioner för benämningarna organic, green och eco, för textiler.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.