Gemensam energimärkning

Ett gemensamt regelverk och en större valfrihet för nordiska energikunder är på gång. Det har de nordiska energiministrarna bestämt. Nu lägger de in en extra växel i samarbetet med tillsyn och testning av energimärkta produkter. Målet är att främja grön tillväxt i Norden.

EU-direktiv ställer redan höga krav på energimärkning och ökad övervakning av energimärkta produkter. De nordiska energiministrarna har nu beslutat att man ska lägga en större del av arbetet med att leva upp till dessa krav i en gemensam nordisk budgetpost under Nordiska ministerrådet.

Målet är att skapa en modell för arbetsdelning och specialisering länderna emellan, så att man kan främja en gemensam utveckling mot ett grönare samhälle. Initiativet kommer från ett projekt under Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för energieffektivisering.

Visionen är att öka samarbetet kring olika regelverk. På sikt skulle i så fall Norden kunna etableras om en mer enhetlig marknad för gröna produkter, istället för som nu, att vara uppdelad landsvis med egna marknader.

Större valfrihet

Under ett ministermöte i Trondheim den 11 oktober diskuterade energiministrarna även ett annat förslag; att göra den nordiska elmarknaden mer flexibel. I praktiken innebär det att konsumenter på sikt skulle kunna välja elleverantör fritt över nationsgränserna.

– Norden har världens mest harmoniserade elmarknad. Konsumenterna i de nordiska länderna har varit en drivkraft i utvecklingen av denna marknad, så nästa steg mot en ökad integration är en gemensam marknad för slutkonsumenter med en ökad förbrukarflexibilitet. Vi ska säkerställa en driftsäker energiförsörjning som belastar klimatet så lite som möjligt, sa den svenska energiministern Anna-Karin Hatt på mötet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.