Gammal betong kan bli som ny

Avfall & Återvinning Ballasten som används i betong kan i framtiden komma att bestå av – betong. Det hoppas Madumita Sadagopan, doktorand vid högskolan i Borås. Hon forskar om återvinning av betongavfall.

Gammal betong kan bli som ny

Ballast i betong består vanligen av naturgrus eller krossat berg. Men kanske kan det ändras i framtiden, så att begagnad betong kan krossas och återanvändas. Målet för forskningsprojektet Re:Concrete är att försöka ersätta all ballast i ny betong med gammal, återvunnen betong. Nu är frågan om det går att nå tillräcklig hållfasthet med den mixen.

– Vi ser att det finns en stor miljövinst i att återvinna betong. Istället för att använda naturgrus eller krossat berg som ballast i betong kan vi återanvända betongavfallet som ballast i ny betong och på så sätt påverkar vi ekosystemet mindre. Dessutom förlängs den tekniska livslängden på betongen, säger Madumita Sadagopan.

Hon fortsätter:

– I dag används betongavfall bara som fyllnadsmaterial på deponi eller i vägar. Jag vill visa att det finns mer högvärdiga användningsområden, till exempel som bärande element i betongkonstruktioner.

Inte bara Sverige vill spara på sitt naturgrus. I bland annat Frankrike och Portugal har liknande studier gjorts. I Portugal undersöktes möjligheten att använda blandat byggavfall som ballast. Men Madumita Sadagopan tittar alltså på hur man ska kunna återanvända ren betong, något som medför ytterligare utmaningar om det ska omsättas i praktiken:

– I Sverige sorteras betong tillsammans med andra stenmaterial vid bygg- och rivningsarbeten. Så det är många utmaningar som måste hanteras, säger hon.

Doktorsavhandlingen beräknas vara klar 2021. Den är ett samarbetsprojekt mellan högskolan i Borås och CBI Betonginstitutet Rise och finansieras även av Gunnar Ivarssons Stiftelse.

Fakta

Viktigt för grundvattnet

Naturgrus är betydelsefullt för tillgången på rent grundvatten, och uttaget av naturgrus ingår därför som en indikator för miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. 2016 togs knappt 11 miljoner ton naturgrus upp ur grustag runt om i Sverige, det allra mesta användes till ballast i betong.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.