Gamification ska få oss att sortera mer

Avfall & Återvinning En pinfärsk rapport reder ut hur kommuner kan återkoppla på ett mer framgångsrikt, tekniskt och spännande sätt när det gäller avfall.

Gamification ska få oss att sortera mer
Stock.xchng

Avfallsbranschen brottas med att få invånare att konsumera mer hållbart, men också att sortera mer, lämna in sitt farliga avfall och konsumera hållbart. Men beteendevetenskaplig forskning visar att det som har störst inverkan på hur vi agerar är de konsekvenser som beteendet får i direkt anslutning till att man utfört en aktivitet.

– Det räcker inte med känslan att jag gör rätt för att folk ska göra något. Det behöver vara roligt att sopsortera också, säger Eva B Nilsson projektledare för forskningsrapporten Påverka beteende genom systematisk återkoppling.

Attraktiv återkoppling.

För att öka engagemanget hos våra invånare bör branschen gå ett steg till och göra återkopplingen attraktiv. Här kan man bland annat hämta inspiration från spelens värd och från forskning om gamification där man sätter återkopplingen i ett spel-liknande sammanhang som engagerar användarna mer. Rapporten ger flera exempel på gamification både inom och utanför avfallsbranschen.

– Den positiva återkopplingen du får via tekniken under ett spel gör att du engagerar dig mer, förklarar Eva B Nilsson.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.