Galna frågor och roliga djurbilder i biskopens nya fotobok

Biologisk mångfald I den nya fotoboken Bildrikt talat blandar biskopen Martin Modeus knasiga rubriker med roliga bilder på djur och natur samt "lite galna" frågeställningar. Förhoppningen är att läsaren, eller ”tittaren” ska reflektera inåt kring människan, djuren och naturen.

Galna frågor och roliga djurbilder i biskopens nya fotobok
Titel: Bekymmer för småsaker. Foto: Martin Modeus
Biskopen Martin Modeus. Foto: Zandra Erikshed

Martin Modeus har ett stort intresse för fotografering, naturen och djuren. Han är även biskop i Linköpings stift och ville utifrån sina intressen skapa en bok som utmanar våra tankar.

– Det är en foto- och reflektionsbok som innehåller 35 bilder där det mesta är naturmotiv. Tanken är att det ska vara en bok där läsaren, eller tittaren rättare sagt, går in i ett samtal med bilden och tvärtom, förklarar Martin Modeus.

”Lite galna” rubriker ska väcka tankarna

Boken heter ”Bildrikt talat” och till varje bild finns en utmärkande rubrik och en hänvisning till ett bibelord som betraktaren själv får leta upp vid intresse. I övrigt finns i princip ingen text, förutom längst bak i boken där man hittar några frågor till varje bild. Frågor som Martin Modeus själv beskriver som ”lite galna”.

– Jag brukar skämtsamt säga att det ska gå så många säkringar som möjligt. Att man är tvungen att koppla nya banor i hjärnan så att säga, berättar Martin Modeus skojfriskt.

Titel: Nya perspektiv – eller introvert.
Foto: Martin Modeus Titel: Nya perspektiv - eller introvert. Foto: Martin Modeus

Varför ville du göra en bok på det här sättet?

– Jag är ju biskop i svenska kyrkan som är i månt och mycket ordets miljö. Det är mycket predikan, förkunnelse och så där. Det gillar jag, men någonstans är det även roligt att försöka tackla livet från ett annat håll, menar Martin Modeus.

Att det blev just en fotobok har med historien att göra enligt Martin Modeus. Han hänvisar till att bilder fanns långt före texten och ordet, och att kyrkan för längesedan hade bilden i fokuset.

– Det ser man också i de gamla kyrkorna där det finns massor av bilder och där bilden blir primär, säger Martin Modeus och fortsätter:

– Därför ville jag utmana kyrkan litegrann att inte bara tänka om eller nytt utan också tänka gammalt men på ett nytt sätt.

Titel: Trygg i mig själv
Foto: Martin Modeus. Titel: Trygg i mig själv Foto: Martin Modeus.

Vad vill du att man som ”tittare” ska få ut av boken?

– Jag tänker att man kan hitta lite nya skikt i sig själv. När man tittat en stund på en bild så bär man den med sig på något sätt. Bilder har genom haft en enorm påverkan på vår kultur, vem minns inte bilden av mannen som står med sin kasse framför en stridsvagn på himmelska fridens torg till exempel, avslutar Martin Modeus.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.