Fyra myndigheter: Bioenergi har en viktig roll i klimatomställningen

Biobränsle EU föreslår just nu begränsningar som kan göra det svårare för biobränslena att utvecklas i framtiden. I en ny rapport menar fyra svenska myndigheter att det är fel väg att gå.

Fyra myndigheter: Bioenergi har en viktig roll i klimatomställningen

I rapporten är de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten överens om att bioenergi som framställs på ett hållbart sätt kan spela en viktig roll i ersättningen av fossila bränslen.

Förutsättningarna och tekniken finns och mycket är redan gjort, men för att få fart på utvecklingen behövs det effektiva styrmedel.

Några av dem som myndigheternas generaldirektörer förespråkar är:

  • Höj kostnaderna generellt för klimatpåverkande utsläpp.
  • Fasa ut subventionerna till fossila bränslen.
  • Låta bioenergin få konkurrera på lika villkor.

Frågan om förutsättningarna för framtidens bioenergi är just nu högaktuell på EU-nivå där det föreslås begränsningar som kan göra det mindre fördelaktigt med biobränsle. Frågan är inte slutgiltigt avgjord och myndigheterna skriver i ett pressmeddelande att de känner en oro för EU-beslut som kan bli en stoppkloss för bioenergin.

 

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.