Fyra av tio tar inte kollektivtrafiken till jobbet

En undersökning utförd av Kelly Services visar att 40 procent av alla svenska arbetstagare sällan eller aldrig använder kommunala färdmedel för att ta sig till och från jobbet. En stor andel anger kostnaden som huvudskäl till detta.

Internationellt sett är svenskarnas användning av kollektivtrafik relativt låg. Sverige hamnar tillsammans med Belgien på 19:e plats av de 28 länder som deltog i undersökningen.

Det vanligast förekommande svaret på frågan om vilken enskild faktor som skulle få fler att använda kommunala färdmedel är lägre pris, vilket uppges av 37 procent av de tillfrågade. Därefter följer mer regelbundna turer med 22 procent och bättre tillgänglighet med 21 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.