Fyller tomrummen i bilarna

Delego är latin och betyder "att överföra". Det är också kärnan i företaget Delegos verksamhet vars affärsidé går ut på att samordna transporter så att halvtomma lastutrymmen blir fyllda.

Omkring en tredjedel av utrymmet i de lastbilar som trafikerar Europa utnyttjas inte. Detta innebär att många transporter sker i onödan, något som såväl kunder som åkerier förlorar på. Att kunna samordna godstransporter så att man bättre fyller det tomma utrymmet var idén bakom företaget Delegos tillkomst.

Lösningen på transportproblemet fann grundarna till Delego i IT-världen. De insåg att verktyget för att förmedla kontakterna mellan åkarna, som har det tomma utrymmet, och kunderna, som har godset, var internet.

Först till kvarn…

När åkare som exempelvis ska köra gods från Göteborg till Stockholm ser att de har ledigt utrymme i bilen kan de ringa till Delego och meddela detta, eller själv lägga in uppgifterna på internet. Samtidigt vill till exempel en kund i Skövde skicka två pallar med trycksaker till Stockholm och meddelar detta till Delego.

Delego beräknar då vilka åkare som har möjlighet att ta ordern och de fem som har de bästa marginalkostnaderna på ordern får ett erbjudande via fax, telefon eller SMS om att ta den. Allt sker i realtid och den som svarar först får ordern. Kunden meddelas direkt om att transporten är löst.

– Alla tjänar på detta, säger Anders Björkenbo, VD vid Delego. Åkaren höjer sin omsättning och vinst, och kunden kan skicka sitt gods till lägre pris. Dessutom har kunden möjlighet att skicka varor snabbt, från dörr till dörr, till en betydligt lägre kostnad än att anlita expressbud.

Minskade utsläpp

Ett annat tungt vägande skäl för att samordna transporter är naturligtvis att man på detta vis kan minska utsläppen till miljön. Delego har räknat på hur mycket det betyder i minskad bränsleförbrukning om en lastbil som maximalt kan ta 40 ton fylls till 100 procent i stället för att köra med med 70 procents fyllnadsgrad. Beräkningarna visar att de extra 12 ton som Delego lägger på, det vill säga en ökning av lasten med 43 procent, gör att bränsleförbrukningen endast ökar med 17 procent. Genom att lastbilens fyllnadsgrad ökat till 100 procent har alltså bränsleförbrukningen per ton sänkts med 18 procent.

– Miljöargumenten är ingenting vi trycker på idag, men i framtiden skulle vi vilja lägga in möjligheter för kunderna att räkna på miljövinsterna på vår hemsida. Om en bil kan fylla sitt lastutrymme med tio procent mer last, vad innebär det i minskade utsläpp och vad betyder det för miljön?

Det är naturligtvis inte alltid som matchningen av transporter lyckas. Anders Björkenbo förklarar att detta är något som de förbereder kunderna på så att de är medvetna om att det kan misslyckas. Delegos statistik visar dock att mellan 80 och 90 procent av förfrågningarna hittar sin lösing.

Nytt kapital

Delego drog igång sin verksamhet i somras och idag är cirka 250 åkerier och 7 000 lastbilar knutna till förmedlingen. I december fick Delego nytt kapital då investerare satsade totalt 31 miljoner kronor i företaget. Delego har också sålt licenser på sin plattform till Spanien och hoppas på så vis kunna bygga ut sin verksamhet i Europa.

Under våren kommer Delego att satsa ännu mer på att hitta nya kunder och Anders Björkenbo tror att företaget kommer att gå med vinst tidigast 2002.

– Konceptet och tjänsten köper alla med en gång, men för att en kund ska vilja anlita oss måste de också få ett förtroende för oss. De måste känna att det är säkert och tryggt och att de kan lita på att tjänsten alltid fungerar. Det är här det stora arbetet ligger i vår, säger han. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.