Från riskminimering till affärsmöjlighet hos SKF

SKF:s miljöapproach har utvecklats från att vara riskbaserad och fokuserad på den egna verksamheten till att sträcka sig över hela affärskedjan. Framgångsnycklar är integration och ledningsengagemang.

Från riskminimering till affärsmöjlighet hos SKF

Rob Jenkinson, SKF:s hållbarhetschef, menar att det enda riktiga är integration. Om inte hållbarhetsarbetet är integrerat i de dagliga affärerna tillförs bara kostnader. Han säger också att rapportering inte bör ske för sin egen skull.

– Mål ska vara fokuserade på mätetal som är direkt relevanta för aktiviteter och driva miljömässiga förbättringar.

Sedan 2002 har SKF nått energibesparingar på över 10 procent under en period när verksamhetens nettoförsäljning har ökat med 54 procent. Ett mål är att minska den relativa energianvändningen per producerad enhet med 5 procent år över år. Ett annat mål är att ha en absolut energianvändning på 5 procent under 2006 års nivå 2016, oavsett hur mycket företaget växer.

2007 lyftes hållbarhet fram som en drivkraft för SKF och det satte fart på arbetet. Då fastslogs företagets definition av hållbarhet, kallad SKF Care där kunder, medarbetare, samhället och miljön ingår.

Strategin säger bland annat att företaget ska göra mer än att vara en bra arbetsgivare och betala skatter. Företaget ska även bidra till de lokala samhällena där företaget verkar. SKF har en rad klimatmål för olika verksamhetsdelar, ett av dem är att de kräver av alla större energiintensiva leverantörer att uppnå ISO 50001 till 2016. SKF har tagit fram mål som är möjliga att uppnå och har stämt av med WWF att dessa mål är sektorledande med avseende på ambition och omfattning.

Rob Jenkinson anser att prestationer ska mätas i linjen och aldrig vara en fråga enbart för hållbarhetsfunktionen.

Han säger också att ledningens engagemang underlättar hållbarhetsarbetet och för att få dem intresserade måste man tala deras språk.

– Ta reda på vad ledningen verkligen är passionerade i och presentera ditt arbete ur ett sant affärsperspektiv.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.