nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Från riskminimering till affärsmöjlighet hos SKF

SKF:s miljöapproach har utvecklats från att vara riskbaserad och fokuserad på den egna verksamheten till att sträcka sig över hela affärskedjan. Framgångsnycklar är integration och ledningsengagemang.

  • Annons 1

Rob Jenkinson, SKF:s hållbarhetschef, menar att det enda riktiga är integration. Om inte hållbarhetsarbetet är integrerat i de dagliga affärerna tillförs bara kostnader. Han säger också att rapportering inte bör ske för sin egen skull.

– Mål ska vara fokuserade på mätetal som är direkt relevanta för aktiviteter och driva miljömässiga förbättringar.

Sedan 2002 har SKF nått energibesparingar på över 10 procent under en period när verksamhetens nettoförsäljning har ökat med 54 procent. Ett mål är att minska den relativa energianvändningen per producerad enhet med 5 procent år över år. Ett annat mål är att ha en absolut energianvändning på 5 procent under 2006 års nivå 2016, oavsett hur mycket företaget växer.

2007 lyftes hållbarhet fram som en drivkraft för SKF och det satte fart på arbetet. Då fastslogs företagets definition av hållbarhet, kallad SKF Care där kunder, medarbetare, samhället och miljön ingår.

Strategin säger bland annat att företaget ska göra mer än att vara en bra arbetsgivare och betala skatter. Företaget ska även bidra till de lokala samhällena där företaget verkar. SKF har en rad klimatmål för olika verksamhetsdelar, ett av dem är att de kräver av alla större energiintensiva leverantörer att uppnå ISO 50001 till 2016. SKF har tagit fram mål som är möjliga att uppnå och har stämt av med WWF att dessa mål är sektorledande med avseende på ambition och omfattning.

Rob Jenkinson anser att prestationer ska mätas i linjen och aldrig vara en fråga enbart för hållbarhetsfunktionen.

Han säger också att ledningens engagemang underlättar hållbarhetsarbetet och för att få dem intresserade måste man tala deras språk.

– Ta reda på vad ledningen verkligen är passionerade i och presentera ditt arbete ur ett sant affärsperspektiv.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.