Från himmel till helvete – näringslivets klimatarbete

ALMEDALEN. Nästan hälften av konsumenterna litar inte på företagens klimatinformation och ser näringslivet som minst drivande i klimatarbetet, visar Hagainitiativets undersökning. Men näringslivet måste ses som himmel och helvete, och inte som en klump, ansåg panelen på undersökningens efterföljande seminarium.

Hagainitiativets klimatförtroendebarometer bland 1 000 svarande visar att 56 procent av svenskarna lägger märke till om företag beskriver sina produkter eller tjänsters klimatpåverkan. Dock tror nästan hälften av dem inte på informationen. Och äldre personer är mer skeptiska än yngre. När frågan om vilka aktörer som är mest pådrivande i arbetet för att minska klimatpåverkan kommer media högst, följt av regeringen, EU och konsumenter, med ungefär samma betyg. Näringslivet kommer dock längst ned på listan.

– Många företag är duktiga på att minska sin klimatpåverkan, men få vågar prata om det. Man är rädd att fokus ska läggas på det som man ännu inte är så duktig på, säger Lars Appelqvist, vd på Löfbergs Lila.

Anders Wijkman, senior rådgivare på SEI, påpekar också att näringslivet inte är en homogen grupp, utan att några företag ligger väldigt långt fram, medan andra är bakåtsträvare och i mitten ligger företag som inte vet om och hur de ska ta sig an frågan. Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten håller med:

– Näringslivet är att från himmel till helvete, det går inte att prata som näringslivet som en klump.

Gemensamma spelregler

Anders Wijkman passar även på att ta upp frågan om företagens affärsmodeller. har man byggt sina affärer på icke hållbara produkter eller lösningar är det svårt att ställa om och därmed svårt att prata om klimatarbete. Här behövs tydligare globala spelregler för att företagen ska drivas i samma riktning.

– Självreglerande är bra när det fungerar, men allt för ofta fungerar det inte. Utan regler för näringslivet når vi inga mål, säger han.

Luisa Delagdo, vd på Protector & Gamble håller dock inte riktigt med. Hon är skeptisk till de regler som sätts eftersom det ofta tar väldigt lång tid och innebär stora kostnader. Istället anser hon att företagen ska samlas bättre i olika former av nätverk över landsgränserna och driva utvecklingen tillsammans.

Även Tomas Kåberger tar upp affärsmodellerna som en viktig förutsättning för att näringslivet ska bli en klimatkraft att räkna med.

– Lagar och regler måste spegla mer hållbara affärsmodeller och anpassas så att de belönar de som är på rätt väg och missgynnar de som inte är det.

Anders Egelrud, vd på Fortum, håller även han med.

– Det går inte att förlita sig på duktiga stora företag. Vi måste ha gemensamma regler och globala spelregler. Vi företag måste också enas om en gemensam målbild och våga prata om vad vi gör för att öka trovärdigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.