Från hållbarhetschef till hållbarhetsutvecklingschef

Karriär Fastighetsbolaget Einar Mattsson har rekryterat Johanna Wikander till rollen som hållbarhetsutvecklingschef. Johanna Wikander är i dag hållbarhetschef på Stockholmshem och har bred erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete från såväl fastighets- som byggbranschen.

Från hållbarhetschef till hållbarhetsutvecklingschef
Johanna Wikander, ny hållbarhetsutvecklingschef Einar Mattsson AB.

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. I dag är koncernen Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen.

Den kommande tioårsperioden planerar Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar även drygt 14 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare.

Ingår i koncernledningen

Johanna Wikander tillträder tjänsten som hållbarhetsutvecklingschef den 16 augusti med uppgift att arbeta med utveckling och implementering av Einar Mattssons hållbarhetsarbete. Hon är i dag hållbarhetschef på Stockholmshem AB, huvudstadens största allmännyttiga bostadsbolag.

Dessförinnan har hon arbetat som hållbarhetsstrateg på Fastighetskontoret i Stockholm, senior manager i Skanskas hållbarhetsenhet på koncernnivå samt som miljöansvarig för Skanskas nordiska enhet för bostadsutveckling.

I sin nya roll kommer hon att ingå i koncernledningen och rapportera till koncernchefen.

– Jag lockades av att Einar Mattsson förfogar över fastigheternas hela värdekedja – från förvärv av mark, projektering och byggnation till det långsiktiga ägandet och förvaltningen av en fastighet. När man finns med i hela kedjan finns det goda möjligheter att utveckla ett effektivt hållbarhetsarbete som gagnar både affären och miljön, säger hon.

Vilka ser du som de stora utmaningarna för att åstadkomma hållbarhet inom fastighetsbranschen?

– Framförallt behöver vi samarbeta över gränserna och utmana gamla sanningar. Den stora utmaningen i alla branscher är också det tempo vi behöver hålla i omställningen. Vi har kort om tid på oss att åstadkomma stora nödvändiga förändringar.

På Stockholmshem har du tagit initiativ till en del annorlunda åtgärder, som till exempel bildandet av en intern klimatfond för att skapa ett lokalt engagemang kring hållbarhetsarbetet. Kan det bli aktuellt med liknande satsningar på Einar Mattsson?

– Att jobba med att tillvarata sina kollegors kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor är alltid aktuellt. Om det sker genom en intern klimatfond eller på andra sätt ska bli roligt att utforska.

På Einar Mattsson får du titeln hållbarhetsutvecklingschef. Vad är skillnaden mot hållbarhetschef?

– Jag har uppfattat att Einar Mattsson på det sättet vill tydliggöra att morgondagens lösningar för en hållbar verksamhet kommer att se annorlunda ut än dagens.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.