Framtidsscenario visar energi-Sverige 2050

Det är fullt möjligt för Sverige att minska koldioxidutsläppen med 80 procent till år 2050. Detta med en fortsatt ekonomisk tillväxt, ökande transporter och större befolkning.

En forskargrupp vid IVL Miljöinstitutet har gjort en systematisk genomgång över industri, transport, bostäder och lokaler samt energiomvandling och analyserat möjligheterna att minska beroendet av fossila bränslen genom substition, effektivisering och införandet av nya processer och teknik. Scenariot visar att Sveriges koldioxidutsläpp kan minska från 59 miljoner ton år 2005 till 12 miljoner ton 2050.

Fossilfritt ingen utopi

Enligt forskningen kan dagens energiproduktion nästan räcka för att täcka det nationella behovet av elenergi år 2050 även med stark tillväxt. Avvecklas kärnkraften helt eller delvis behöver cirka 75 TWh producera spå annat sätt om 40 år. Det kommer att krävas en mix av vindkraft, ökad potential för vattenkraft då klimatförändringarna kommer innebära mer nederbörd, bioenergi, sol- och vågkraft. Energiscenariot kräver också ett begränsat nyttjande av CCS. Utan CCS kan utsläppen minska med 72 procent.

En stor utamning är att göra transportsektorn fossilfri, men även att åtgärda utsläpp från stålindustrin, cementproduktion och petrokemisk industri. Det är här forskarna menar att CCS kan bli nödvändigt.

– Vi vill visa hur långt man kan komma med teknik som i huvudsak är känd i dag, men framför allt peka på vilka möjligheter och utmaningar som finns. Ett koldioxidsnålt samhälle är ingen utopi, men det är hög tid att påbörja omställningen, säger Jenny Gode, forskare på IVL, som har lett studien.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.