Framtidens energipolitik

Energi Energifrågan blir allt viktigare och samtidigt allt mer komplex. Genom att ta vara på erfarenheter från andra länder kan utbyggnaden av förnybar energi bli mer kostnadseffektiv.

Det framgår av en rapport som Tillväxtanalys tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten. Här beskrivs de övergripande trenderna på det energipolitiska området i ett antal länder. Rapporten pekar ut tre centrala observationer:

  • Energifrågan blir allt mer komplex och växer i betydelse.
  • Energipriserna är en central drivkraft för policyutvecklingen. I Indien, Kina och Sydkorea tas steg för avreglera energimarknaderna och öka incitamenten för energieffektivisering genom marknadsbaserade prissignaler. I Europa är de höga energipriserna redan en dominerande faktor i energidiskussionen i många länder, vilket med stor sannolikhet kommer att prägla utformningen av framtidens energipolitik.
  • Selektiva styrmedel dominerar policymixen, men utvecklingen går mot ökad tonvikt vid kostnadseffektivitet i Europa och mer marknadsorienterade lösningar i Asien.

Rapporten visar också att det finns stora möjligheter att lära sig av andras erfarenheter om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

– Om vi delar med oss av denna kunskap mellan länder kan vi få en mer kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar energi. Vi kan ta tillvara goda exempel och förhoppningsvis undvika de fallgropar som andra har erfarenhet av, säger Caroline Hellberg på Energimyndigheten.

Rapporten, Politik för framtidens energisystem – Bortom 2020 hittar du här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.