Framtidens energikarta en ordentlig utmaning

imorgongron13 Gör dig beredd på stora omställningar i framtiden. Energikartan kommer drastiskt ritas om, enligt Karl Hallding på Stockholm Environment Institute.

Framtidens energikarta en ordentlig utmaning

Karl Hallding gjorde sitt bästa för att bryskt väcka deltagarna under första passet på Imorgon Grön. Hans budskap: Vi måste tänka om helt när det gäller vilka energikällor vi förlitar oss på i framtiden.

– Kartan kommer att förändras väldigt snabbt och ha en stor påverkan på oss alla. Det är frågan om ett större fotavtryck från mänskliga aktiviteter, på en allt mer begränsad resursbas, säger Karl Hallding.

Ökande efterfrågan

Klimatförändringarna i sig är en ytterst tydlig fingervisning om att vi måste ställa om från fossilbaserade till förnybara energikällor. Även det faktum att de fossila källorna kommer att sina. Men Karl Hallding tog upp att situationen är akut även ur ett annat perspektiv.

– Den största utmaningen är slutet på överflödet. Vi går mot en värld av ökande brister och större osäkerhet.

Bara Kinas ständiga tillväxt och ökande befolkning ger skäl att tänka till ordentligt, enligt Karl Hallding. Kinas konsumtion av fossila bränslen pekar stadigt uppåt.

– Det som håller på att förändras är en ökande efterfrågan från tillväxtekonomierna.

Stigande oljepris

Fastän Kina är världens femte största oljeproducent och även en storproducent av kol, importerar landet 55 procent av sin olja. År 2017 kommer de dessutom behöva öka sin oljeimport betydligt.

– Det finns en korrelation mellan Kinas inköp av olja och världsmarknadspriset. Olika länder kommer vara olika bra rustade att få tillgång till den energi man behöver.

Ur ett Europeiskt perspektiv är prognosen att vi år 2035 är beroende av energiimport till 80 procent. Då slåss vi på en allt hårdare marknad. Men Sverige står ganska bra rustat.

– Sverige har goda komparativa fördelar, vi är ett land som är rikt på vattenkraft och bioenergiresurser. I en framtid där Europa måste skapa mer av sin energiförsörjning själva är det förnybar energi som gäller!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.