Framgång i Nagoya – nu är det upp till näringslivet

Världen kan andas ut. Det blev ett framgångsrikt möte om biologisk mångfald i Nagoya. Resultatet är ett avtal med stöd av 193 länder men nu är det upp till näringslivet att bidra aktivt för att värna om den biologiska mångfalden.

Framgång i Nagoya – nu är det upp till näringslivet

Sent i fredags avslutades förhandlingarna resultatet blev ny global vision med mål om att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2020 kombinerat med ett åtgärdspaket.

Fram till nästa partsmöte i Indien om två år ska länderna presentera åtgärder för att till år 2020 bland annat: Minst halvera och där det är möjligt stoppa avskogning. Stoppa överfiskningen. Skydda 17 procent land- och vattenområden, samt 10 procent kust- och havsområden. Fasa ut skadliga subventioner och synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i nationella räkenskaper.

Andreas Carlgren är besviken över att att målet för skydd av land- och vattenområden inte blev högre. Sverige och EU hade gärna sett siffror på 20 respektive 15 procent och kommer att fortsätta arbeta för att utöka skyddet.

Näringslivet måste bidra

En av förhandlingens knäckfrågor var det internationella avtalet om tillträde till genetiska resurser, ABS-protokollet, som sätter internationella regler för hur genetiska resurser ska insamlas och hur vinster från utnyttjandet ska fördelas. Enligt miljöministern har de lyckats skapa ett rättvist regelverk där fattiga länder som är rika på genetiska resurser ska få del av vinsterna samtidigt som företag och forskare får bättre tillträde vilket innebär att nya mediciner och andra produkter kan utvecklas.

I Nagoya beslutades det även om en plan för finansiering, mobilisering av resurser och behovsanalys.

– Tidigare diskuterades mest offentliga pengaflöden. Nu finns en bättre förståelse för behovet av prioriteringar, att lokala behov ska styra insatserna och att näringslivet måste bidra aktivt för att värna biologisk mångfald. Alla har ett gemensamt ansvar och intresse för att skydda ekosystemen, säger Andreas Carlgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.