Framåt för gröna avtal

Gröna hyresavtal ska stoppa onödigt användande av energi. Det hoppas Energimyndigheten som nu stöttar ett sådant projekt.

Framåt för gröna avtal

Att så mycket onödig energi används idag beror enligt myndigheten på att drivkraften är delad mellan hyresgäst och fastighetsägare. Gröna hyresavtal ska bli bron emellan dem.

– Den som bekostar investeringen är alltså inte alltid den som vinner ekonomiskt på investeringen. Det som exempelvis sparas in på energieffektiv belysning i lokalerna som fastighetsägaren investerar i kommer hyresgästen som betalar elräkningen tillgodo. De gröna hyresavtalen ska skapa förutsättningar för engagemang för både parter för bland annat energieffektivisering, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Standard

Projektet syftar till att ta fram en standard för gröna hyresavtal som fungerar både i befintliga byggnader och vid ny- och ombyggnation. I första hand utvecklas avtalen för kommersiella fastigheter med frivilliga eller tvingande åtgärder kring miljö- och energiprestanda från både hyresgäst och fastighetsägare.

Arbetet leds av Fastighetsägarna Sverige och stöttas av Energimyndigheten. I slutet av 2011 ska det vara klart.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.