Fossilfritt Sverige föreslår 6 nya industrimål

Klimat Sverige behöver öka tempot i klimatomställningen för att stärka företagens konkurrenskraft genom fossilfrihet. Med den uppmaningen föreslår nu Fossilfritt Sverige fyra uppgraderade färdplaner och sex industriella utvecklingsmål.

Fossilfritt Sverige föreslår 6 nya industrimål
Snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur ingår i Fossilfritt Sveriges förslag till regeringen. Foto: Adobe Stock.

Idag, onsdag, lämnar Fossilfritt Sverige över de fyra uppgraderade färdplanerna till regeringen. Överlämningen sker i samband med Fossilfritt Sveriges årskonferens med temat fossilfri konkurrenskraft.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I en debattartikel i Dagens Nyheter, som publicerades inför konferensen, presenteras de sex nya industriella utvecklingsmålen som Fossilfritt Sverige föreslår. Målen har tagits fram i dialog med de berörda branscherna.

”Enigheten om hur Sverige ska byggas starkt är mycket större inom näringsliv och fackförbund än i riksdagen” skriver debattörerna Svante Axelsson, Fossilfritt Sveriges samordnare, klimatforskaren Johan Rockström och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall.

”Utvecklingen går bättre än vad branscherna vågade tro”

Fossilfritt Sverige startade 2015 på initiativ av regeringen och samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill att Sverige ska bli ett av världens första välfärdsländer. 2018 togs de första 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft fram.

I debattartikeln i Dagens Nyheter skriver debattörerna att ”utvecklingen går bättre än vad branscherna vågade tro när de första 22 färdplanerna togs fram”. Vidare skriver de att enigheten om hur Sverige ska byggas starkt är mycket större inom näringsliv och fackförbund än i riksdagen.

Lyfter framgångsexempel

De lyfter företag som SSAB, Cementa och Preem som föregångsexempel som vill vara fossilfria eller ha nettonollutsläpp senast 2030 respektive 2035. De framhåller också fordon – och drivmedelsbranschen som de menar inte vill ta bort klimatmålet för inrikestransporter till 2030.

Slutligen skriver de att ”Sverige har ett försprång i den globala kapplöpningen mot fossilfritt. Huruvida vi kommer ut som vinnare eller förlorare kommer att avgöra vår framtid som modern välfärdsstat. Vi har alla förutsättningar att vinna”.

Fakta

Fossilfritt Sveriges förslag på 6 nya industriella utvecklingsmål

  1. Energiförsörjningen är en nyckelfråga när Sverige behöver dubblera elanvändningen medan det fossila fasas ut. Det behövs ett delmål på kortare sikt med planeringsmål om att öka produktionen med minst 45 TWh till 2030. Annars riskerar Sverige att gå miste om nyetableringar, att företag flyttar utomlands eller skjuter på sina investeringar.
  2. Den ökade elanvändningen behövs framför allt för att producera vätgas. Vi är på väg in i ett samhälle där vätgasen kommer att ersätta de fossila bränslena inom järn, stål, raffinaderi, kemi och godstransporter. Regeringen bör anta Energimyndighetens vätgasstrategi och besluta om ett planeringsmål på minst 5 GW till 2030 och 15 GW till 2045 i produktionskapacitet av fossilfri vätgas.
  3. Även om elektrifieringen går fort behövs fossilfria drivmedel och biogas under tiden det fossila ska fasas ut. Regeringen bör lägga fast ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030.
  4. Bygg- och fastighetssektorn orsakar i dag 20 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Regeringen bör stötta omställningen av cementproduktionen och ha ett mål om att införa CCS-tekniken (koldioxid­avskiljning och -lagring) på cementproduktionen i Sverige 2030.
  5. FN-panelen IPCC är tydlig med att teknologier för att avskilja koldioxid måste skalas upp snabbt, samtidigt som olja, kol och gas fasas ut. Regeringen bör lägga fast ett mål om produktion av minst 1,8 miljoner ton negativa koldioxidutsläpp till 2030.
  6. Laddinfrastrukturen är en grundförutsättning för snabb elektrifiering av personbilar och lastbilar. EU reglerar de stora Europavägarna genom regelverket AFIR, men Sverige behöver ha liknande ambitioner för det övriga vägnätet. Det skulle innebära laddstationer var 60:e kilometer, samt tankstationer för vätgas minst var 200:e kilometer.

Källa: Debattartikel Dagens Nyheter

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.