Fosfor på tapeten

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga hur fosfor kan återvinnas på ett bättre sätt.

Fosfor på tapeten

Fosfor är ett viktigt näringsämne som forskare varnar för kan kan ta slut fortare än beräknat. Återföringen till naturen sker främst via avloppsslam, men på sikt behövs fosforn återvinnas ur fler resurser. Utmaningen är att lyckas med det utan att giftiga ämnen samtidigt sprids i naturen. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att utarbeta en plan för en förbättrad återvinningscykel för fosforn och utreda vilken form av ny teknik som behövs för att lyckas.

– Det handlar om den viktiga frågan att få till ett kretslopp som är både resurseffektivt och giftfritt, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter så som Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Vinnova och Tillväxtverket. Den 12 augusti 2013 ska arbetet vara klart.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.