Fortum vill bygga bioeldat kraftvärmeverk

Fortum Värme samägt med Stockholms stad har lämnat in ansökan till miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt om att uppföra ett nytt, biobränsleeldat kraftvärmeverk vid Värtaverket i Stockholm. Anläggningen kommer att kunna producera 25 procent av Stockholms stads fjärrvärmebehov och 10 procent av Stockholms stads elbehov. Med den nya anläggningen beräknas de årliga globala utsläppen av koldioxid kunna minskas med cirka en miljon ton, vilket motsvarar nästan halva Sveriges klimatmål för att minska utsläpp av koldioxid till 2010.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.