Fortum efterlyser nordisk modell för förnybart

Fortum slår ett slag för en nordisk modell för förnybar energi. Enligt företaget skulle ett samnordiskt stöd för förnybar elproduktion innebära besparingar på nära 10 miljarder kronor, eller 25 procent årligen, jämfört med nationella program. Naturresurser, använda på rätt sätt, gör det billigare att öka andelen förnybar energi och slutnotan för skattebetalarna och elkonsumenterna blir lägre.

– Fortum uppmanar de nordiska regeringarna att fortsätta utveckla den nordiska elmarknaden till att även omfatta gemensam nordisk marknad för gröna elcertifikat, en sådan marknad skulle spara i storleksordningen 10 miljarder per år för de nordiska elkonsumenterna, uppger Nils Nygren, ansvarig för public affairs i Fortum Sverige.

– Nordens regeringar bör förvissa sig om att det föreslagna EU-direktivet inte bara tillåter utan aktivt uppmuntrar regionala stöd och gemensamma modeller, fortsätter Nils Nygren.

En gemensam nordisk modell skulle skapa förutsättningar för att de resurser som finns i varje land utnyttjas på ett bättre sätt, samtidigt som den totala produktiviteten kan ökas. Var investeringarna görs blir av underordnad betydelse på en samnordisk marknad, då el som producerats i ett land blir tillgänglig för konsumenterna i hela Norden. En marknad för gröna värden är en vinstaffär för alla parter.

I en nordisk modell skulle det då byggas mer vindkraft i Norge där det blåser mest i Norden och samtidigt byggas mer biokraftvärme i Finland och Sverige som har stora resurser biobränslen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter