Fortsatt höjda fjärrvärmetaxor

Årets Nils Holgersson-rapport visar på en fortsatt ökad prisutveckling inom fjärrvärmeområdet. Prisökningstakten för VA och avfall ligger precis som för fjärrvärmen klart över konsumentprisindex, enligt rapporten. Skillnaden i totalkostnad mellan stad och glesbygd har också fortsatt öka. Totalkostnaden kan vara upp till 40kroner per kvadratmeter högre i glesbygd jämfört med i en stad.

Nils Holgersson-rapporten är en sammanställning av värme-, varmvatten-, VA-, el- och renhållningskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Undersökningsmetoden går ut på att ”förflytta” en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Årets undersökning visar bland annat att om typhuset placeras i Tanum så blir kostnaderna för alla avgifter 76 procent högre än om samma hus stod i Västerås. Rapporten visar också att priset för fjärrvärme sedan år 2000 ökat med 27 procent i genomsnitt i Sverige och med hela 51 procent i Stockholm.

Kostnaderna för avfallshantering varierar betydligt mer mellan kommunerna än andra kostnadsslag. Årets rapport visar att Stockholm har lägst avfallskostnad och Rättvik högst. Medelvärdet för prisökningen är mycket stort, nästan 13 procent.

På branschorganisationen Svensk Fjärrvärme anser man att rapporten visar att fjärrvärmen stärker sin ställning jämfört med alla andra uppvärmningsalternativ då undersökningen visar att det genomsnittliga priset på fjärrvärme ökade med knappt tre procent under 2006, jämfört med 2005.

– Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ med låg klimatpåverkan. Det är enkelt, tryggt och bekvämt, och det är därför fjärrvärmen värmer halva Sverige och fortsätter att växa, säger Tore Sahlin, ordförande i Svensk Fjärrvärme.

Branschorganisationen lyfter fram att de fyra största fjärrvärmeleverantörerna har en i undersökningen väsentligt lägre genomsnittlig prisökning, drygt en och en halv procent, än branschgenomsnittet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.