Fortsatt fri tilldelning

Reformeringen av EU:s handelssystem för utsläppsrätter innebär att auktionering blir huvudprincipen. Men det är inte stopp för fri tilldelning för det. Så här går det till.

Fortsatt fri tilldelning

I veckan beslutade EU-kommissionen hur fri tilldelning av utsläppsrätter ska gå till efter 2013. Då inleds den nya handelsperioden. Fri tilldelning kommer fortfarande att ske till viss grad för industrier fram till 2020. Koldioxidläckage är det starkaste argumentet.

Kommissionen har beslutat om ett system för hur medlemsstaterna ska beräkna antalet fria utsläppsrätter som sektorerna årligen ska få. Beräkningen utgår från ett antal produktriktmärken för olika sektorer där man grunden är utsläppen från de 10 procent mest effektiva anläggningarna i Europa.

Så räknar EU

Så här går det till när man ska räkna ut hur många fria utsläppsrätter en anläggning får: Riktmärkena anges i ton koldioxid som går åt för att producera ett ton av en vara. Sedan gångras siffran med den historiska produktionen och på så vis avgörs hur många fria utsläppsrätter som ska delas ut.

De sektorer som får fri tilldelning är de som finns med på listan från 2009 över industrier som hotas av koldioxidläckage. För de industrier som inte finns med på listan räknar man med 80 procent av riktmärkena under 2013 och 2020 ska siffran vara nere på 30 procent. Men vad innebär det i praktiken? För de flesta industrier betyder det att de får fri tilldelning för cirka 70 till 80 procent av sina utsläpp, baserat på utsläppssiffror mellan 2005 och 2008.

Senast den 30 september ska EU:s medlemsländer ha räknat ut den preliminära fria tilldelningen ända fram till 2020. Sedan granskar kommissionen siffrorna och det slutgiltiga beskedet kommer under 2012.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.