Fortifikationsverket minskar sina utsläpp

Fortifikationsverket har minskat sina utsläpp av koldioxid med 30 procent jämfört med 2004.

De har jobbat med att minska energianvändningen för el och värme och byta ut fossila bränslen till förnybara. Dessutom arbetar de för att minska antalet kemiska produkter och har börjat ta fram en avvecklingsplan för köld- och brandsläckningsmedia.

– Våra målsättningar har främst varit att minska vår energiförbrukning och minska utsläppen av fossila bränslen, säger Sören Häggroth, generaldirektör på Fortifikationsverket.

För närvarande pågår en integrering av miljöarbetet i hela Fortifikationsverket verksamhet vilket uppmärksammas i verkets handböcker, riktlinjer, rutiner och anvisningar.

– Verket har även en ambition att bli mindre beroende av fossila bränslen, säger Sören Häggroth. Målet till 2011 är att förnyelsebar energi står för 90 procent av den egna värmeproduktionen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.