Försvaret ändrar regler för vindkraftverk

Gränsen för hur nära militära flygplatser vindkraftverk får byggas har nu anpassats från en generell gräns till en gräns för varje specifikt område.

I veckan kom Försvarsmaktens besked om frågan som länge debatterats flitigt bland vindkraftsintressenterna: hur nära militära flygplatser i Sverige får vindkraftverk byggas? Även om Försvaret inte beslutar i enskilda ärenden så har de stor makt i beslutet på grund av riksintressen.

Sedan i somras har det funnits en tillfällig gräns på en radie av 40 kilometer från flygplatsen. Det nya beskedet innebär att myndigheten har anpassat gränsen utifrån varje flygplats förhållanden och behov.

– Vår fortsatta möjlighet till att utbilda piloter, öva insatsförband samt genomföra nationella eller internationella insatser med bibehållen flygsäkerhet har varit centralt i arbetet med att ta fram de nya stoppområderna, säger Carl-Johan Edström som är pilot och sektionschef på Försvarsmaktens flygförbandsproduktion.

Fortsatt kritisk

Svensk Vindenergi är fortsatt kritisk till Försvarsmaktens uppsatta gränser.

– Vi konstaterar att Försvarsmakten gått ifrån 40 kilometerradien och istället anpassat stoppområdena efter de olika flygfältens uppgifter, vilket är positivt i förhållande till beskedet i somras. Men för att se effekterna för hela vindkraftbranschen måste vi göra en konkret analys, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, som också menar att myndigheten nu lämnat besked utifrån sina behov men att en avvägning måste göras mellan Försvarsmaktens och vindkraftens intressen.

De aktuella gränserna finns i bilagor till det nya beslutet. I de områden där det hädanefter inte kommer att tillåtas etablering av nya vindkraftverk finns på vissa ställen redan etablerade verk. Om bygglov och/eller miljötillstånd beviljats på ett korrekt sätt tänker Försvarsmakten inte sätta stopp.

Där myndigheten lämnat förhandsbesked om vindkraftsetablering och ingen bygglovs- eller miljötillståndsprocess påbörjats uppmanas vindkraftsintressenter att ”vara observanta på de nya områden som omfattas av detta beslut”.

Anledningen till att Försvaret sätter upp gränser är för att de anser att vindkraftverken på olika vis stör flygningar och bland annat den radarteknik som används.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.