Förstå tillsynssambanden

Arbetar du med kemikalietillsyn i kommuner eller på länsstyrelser? Nu finns vägledningsmaterial för tillsynsmyndigheter om sambanden mellan miljöbalken, Reach och vattenförvaltningen.

Miljöbalkens regler, EU-förordningen Reach och vattenförvaltningens kommande regler med anledning av det europeiska ramdirektivet för vatten gör att det i vissa tillsynssituationer kan bli aktuellt med olika regler. Myndigheterna anser att det är viktigt att känna till och förstå sambanden. Presentationsmaterialet riktar sig till de som arbetar med kemikalietillsyn i kommun och på länsstyrelser.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste