Första operatören som klimatkompenserar

Operatören Streamtel blir först ut med att klimatkompensera sina telefonitjänster. Och det ska inte kosta något extra för kunden.

Att resa mindre och sköta mer av sina affärsrelationer på elektronisk väg är ett bra sätt att minska sin klimatpåverkan. Men sedan förra året står it- och telekomsektorn, enligt analysföretaget Gartner, för en större del av koldioxidutsläppen än flyget. Som ett sätt att göra kommunikationen miljövänligare har den svenska teleoperatören Streamtel därför bestämt sig för att använda energisnålare infrastruktur och klimatkompensera sina tjänster.

– Vår telefonilösning i sig är väldigt energieffektiv, men för att nå hela vägen måste vi kompensera för den del av utsläppen som vi själva inte kan göra någonting åt, säger Streamtels vd Torbjörn Sjöström.

Inget prispåslag

Kompensationen omfattar alla företagets tjänster, både fast telefoni, mobiltelefoni och växeltjänster och ingår som standard. Kunderna behöver alltså inte göra något tillval för att ringa grönare och någon prishöjning för kunderna blir det inte heller.

– Kunderna ska inte behöva göra något aktivt val och kostnaderna tar vi från vår rörelsemarginal, säger Torbjörn Sjöström.

För att räkna ut hur stora utsläpp som tjänsterna orsakar har företaget tagit hjälp av en konsultgrupp. Även mer indirekta utsläpp räknas in, som utsläppen från den andel av Telias mobilnät som Streamtel använder. Själva klimatkompensationen görs inom programmet Zero Mission och sker genom trädplantering i Afrika.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.