Första nationella standarden mot ”impact washing” klar

Standarder Nyligen lanserades SS29000:2024 och SS29001:2024 på Sis huvudkontor i Stockholm. Det handlar om standarder för att mäta effekten av arbetet med miljö och sociala frågor.
– Det behövdes en gemensam bild av vad som är effekt och hur man uppnår resultat, sade kommitténs ordförande under lanseringen.

Första nationella standarden mot ”impact washing” klar
Illustration: Adobe Stock

Vad är egentligen effekt, utfall och resultat? Sådana termer har kommittén bakom standarden för sociala och miljömässiga effekter funderat över sedan hösten 2020. I slutet av maj presenterade Aina Rundgren från Ramboll och Erik Jannesson från Idéer för livet den nya standarden inför ett hundratal nyfikna seminariedeltagare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det är den första nationella standarden av sitt slag, och ett sätt att bland annat motverka så kallad ”impact washing”, alltså att termen effekt kastas runt utan att man faktiskt vet ifall det man gjort har bidragit till det man jobbar mot. Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om standardarbetet och nu är de alltså klara.
Det fanns redan flera guider för effektmätning innan kommittén påbörjade sitt arbete, men enligt Aina Rudgren saknades något.

– Vi behövde hitta ett gemensamt arbetssätt för effektmätning. Det saknades en sektorsöverskridande enhetlighet, vilket bidrar till risk för missförstånd och ineffektiv kommunikation.

Standardutvecklingen beskrivs också vara ett sätt att signalera att det inte bara är finansiella värden som räknas.

Lätt för vissa, svårt för andra

Intresset för standarden beskrivs ha varit otroligt stort. Bara i uppstartsfasen var det 27 organisationer som ville vara med och utveckla standarden. Och den 15 april 2024 togs beslut om den slutgiltiga versionen.

Standarden innehåller krav på vad som ska mätas, val av indikatorer och mätinstrument, estimering av orsakssamband, datainsamling och osäkerhet i avsedd mätning. Varje enskilt krav följs också av två konkreta exempel.

– Vissa kommer tycka att den är lätt att ta till sig, medan det för andra innebär utmaningar. Det här är en jätteviktig och bra början för att jobba med effektmätning, sade Aina Rundgren.

Hon tillade att det kommer att vara fantastiskt den dagen alla organisationer rapporterar utfall, men det lär nog dröja.

Nu välkomnar Sis alla intresserade att vara med och utveckla SS29002, den vägledande standarden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.