Första kommersiella bilpoolen

I Göteborg har Sveriges första kommersiella bilpool startas. Än så länge befinner sig projektet, som kallas mobility.nu, i ett uppbyggnadsskede, men initiativtagarna hoppas på expansion och etablering på fler orter i Sverige och även utomlands.

I början av förra året startades den första miljöanpassade och kommersiella bilpoolen i Sverige. Bakom projektet som kallas mobility.nu står Hertz, Göteborg Energi, Skanska, Volvo personvagnar och JIC Consulting, i Göteborg. Syftet är att tillhandahålla miljövänliga och flexibla transporter för anställda i tjänsten. Hittills är det fyra företag i Göteborg som har nappat på erbjudandet och betalar för att deras anställda ska få delta i bilpoolen.

Om projektet faller väl ut ska mobility.nu etablera sig på fler orter i Sverige och även utomlands. Per Lanevik, på Herz Biluthyrning och ansvarig för mobility.nu, tror att det finns goda möjligheter till en expansion.

Behov finns

– Det finns ett behov av miljövänliga bilpooler, i synnerhet i storstäder där det är problem med bilköer och parkeringar.

I första hand riktar mobility.nu in sig på företag. Men man kan även tänka sig att låta privatpersoner delta i bilpoolen.

– Framöver kan vi tänka oss att hyra ut bilarna till privatpersoner på kvällar och helger när företagen inte nyttjar bilarna.

Som medlem i bilpoolen betalar företaget en fast abonnemangsavgift och en rörlig avgift när bilarna används. Bokningen sker via internet, på ett system som är mobility.nu´s eget och som tagits fram tillsammans med Frontec i Göteborg.

Information om miljöpåverkan

Förutom att mobility.nu löser transportfrågan för företag erbjuder man statistisk information om till exempel hur långt och hur ofta personalen kör bil.

– Det gör att vi kan hjälpa företaget att se över resandet och föreslå åtgärder på hur de kan minska sin miljöpåverkan, förklarar Per Lanevik.

I vagnparken ingår enbart miljöanpassade bilar. Orsaken till det är att miljöcertifiering har blivit vanligare bland företag. mobility.nu vill möta efterfrågan på miljövänliga transporter och tillhandahåller gasbilar, elbilar och elhybrider. Fordonsparken kommer att formas utifrån hur många företag som ansluter sig samt beroende på vilket intresse det finns för olika biltyper.

Satsar på ny teknik

Framöver planerar man också att göra fordonen mer attraktiva genom att förse dem med ny teknik, till exempel GPS-navigering och uppkoppling till Intranät.

Frågan är om kunderna är beredda att betala för denna utrustning?

– Vi måste naturligtvis se till att hålla kostnaderna på en rimlig nivå, men samtidigt är det viktigt att hålla sig långt fram i utvecklingen och kunna erbjuda kunderna ett mervärde i form av nya tjänster, menar Per Lanevik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.