Först SBTI – nu kommer SBTN

Företagens intresse för vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTI är rekordstort. Men nu passar initiativtagarna på att lansera ett nytt bredare verktyg – Science Based Target for Nature. SBTN kan lanseras redan i slutet av februari.

Först SBTI – nu kommer SBTN
Amazonas. Foto: Adobe Stock

Vetenskapligt godkända mål och SBTI har de senaste åren fått ett massivt genomslag hos världens företag. Därför har organisationerna bakom SBTI valt att utveckla ett bredare verktyg, Science Based Target for Nature eller SBTN. I skrivande stund är det sagt att den första versionen av SBTN kommer att lanseras i slutet av februari eller i början av mars. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I SBTN är klimatmålen bara ett av fem viktiga driverkrafter bakom förlusten av biologisk mångfald som företagen kan sätta vetenskapligt baserade mål kring. Vid sidan om klimatmål handlar SBTN också om mål för markanvändning, föroreningar, direktutnyttjande av arter och invasiva arter.

Carly Smith. Foto: Ecogain

Carly Smith är expertanalytiker på konsultföretaget Ecogain som sitter med i den utvecklingsgrupp som tagit fram SBTN. 

– Eftersom klimatet är en av de stora drivkrafterna bakom förluster av biologisk mångfald är SBTI för Climate naturligt kopplat till SBTN. I SBTN granskas företagen mot alla de fem drivkrafterna, säger hon till Miljö & Utveckling. 

När företag pratar om biologisk mångfald fokuserar de ofta på en enskild art, Carly Smith. Det kan till exempel handla om bidöd eller fjällrävar.

– För få företag tänker på att de påverkar förlusten av arter genom föroreningar och annat. 

För att ett företag ska få vetenskapligt baserade mål för naturen finns inget krav att företaget först ska ha satt ett klimatmål. Det går bra att till exempel börja med markanvändning eller föroreningar. 

– Klimatet är inte den största drivkraften bakom artförlusterna. Den största drivkraften här är förändrad markanvändning, säger Carly Smith.

Men allt hänger ihop, konstaterar Carly Smith

– Om man till exempel i sitt klimatarbete byter ut diesel mot biodiesel så kan det i sin tur leda till förändrad markanvändning genom ökad användning av palmolja eller ökat uttag av skogsråvara i Sverige. Alla klimatåtgärder måste ske i ljuset av hur de påverkar den biologiska mångfalden. 

Företagen står i dag på kö för att få sina klimatmål godkända enligt SBTI. Tror du intresset kommer att bli lika stort för SBTN? 

– Det hoppas jag. Inte minst med tanke på den globala överenskommelse om ett nytt ramverk kring biodiversitet som gjordes vid det senaste partsmötet i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) i Montreal. Det ligger rätt i tid. Vi på Ecogain är redan igång och arbetar med flera företag och vi får också många förfrågningar från investerare som vill ha ett aktivt, hållbart ägande.

Näringslivet ökade intresset för både SBTI och SBTN har nu gjort att regeringen gett myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att utreda verktyget. Carly Smith deltar i utredningens referensgrupp. 

Varför är regeringen intresserade av SBTI? 

– SBTI är ju det senaste verktygen som företagen verkligen har valt att anamma. Parallellt med all ny lagstiftning från EU på området, som till exempel CSRD, så tror jag att regeringen är intresserad av att följa utvecklingen. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.