Eon undersöker koldioxidavskiljning i Norrköping och Örebro

CCS Eon undersöker förutsättningarna för avskiljning av koldioxid på fjärrvärmeverken i Norrköping och Örebro. En fullskalig anläggning kan finnas på plats inom fem till sju år.

Eon undersöker koldioxidavskiljning i Norrköping och Örebro
Nu utreder även Eon möjligheterna till bio-CCS. Foto: Eon

Förenta nationernas klimatpanel anser att det inte räcker med att fasa ut fossila bränslen från energisystemet för att uppnå Parisavtalets mål om maximalt tvågraders uppvärmning. Koldioxid måste aktivt skiljas av från utsläppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I en studie på Händelö- och Åbyverken undersöks hur man med hjälp av CCS-teknik (Carbon Capture and Storage) kan avskilja och lagra koldioxid. Det ska ge möjligheter till att minska världens klimatskuld, förutsatt att den koldioxid som fångas in inte är fossil utan kommer från växtriket.

Fotosyntes binder koldioxid som sedan kan fångas in

Växterna fångar koldioxid från luften genom fotosyntesen. När biomassan sedan omvandlas till elenergi och fjärrvärme kan avskiljning och lagring, till exempel i tomma oljekällor, skapa negativa utsläpp i form av kolsänkor. Tekniken kallas då bio-CCS.

– Med CCS-teknik på våra anläggningar skapar vi en substantiell kolsänka, vilket ger Eon goda förutsättningar att leda den gröna omställningen och bidra till klimatmålen, säger Anette Blücher, som är chef för Eons affärsområde Energy Infrastructure Solutions.

”Elen kan användas där den gör större klimatnytta”

Anette Blücher anser att fjärrvärmesystemet är en viktig pusselbit för att Sverige ska lyckas med den gröna omställningen. Samtidigt som Händelö- och Åbyverken tillför planerbar elproduktion är anläggningarna viktiga för värmeförsörjningen i Norrköping och Örebro, där stora delar av alla bostäder och lokaler värms upp med fjärrvärme.

– Och genom att värma upp våra hem och företag med fjärrvärme i stället för med el, avlastas elnätet. Således kan elen användas där den gör större klimatnytta, till exempel för att fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn. Fjärrvärme har alltså en mycket betydelsefull roll i energiomställningen, inte minst som fjärrvärmen i Sverige nästan uteslutande produceras av förnybara eller återvunna bränslen, säger Anette Blücher.

Hoppas kunna gå vidare under året

Studien i Örebro och Norrköping omfattar investeringar och driftskostnader för hela värdekedjan, från bränsle till slutlagring av koldioxid. Målet är att under senare delen av 2022 ha tillräckligt med kunskap för att ta nästa steg.

Studien finansieras till lika delar av Eon och Energimyndigheten via Industriklivet.

Storskalig CCS på gång i Stockholm

Sedan tidigare har Stockholm Exergi genomfört ett pilotprojekt för CCS på anläggningen i Värtahamnen i Stockholm. Bolaget planerar nu att bygga Europas första storskaliga bio-CCS-anläggning och har fått 180 miljoner euro i stöd från EU för att genomföra detta. Anläggningen ska kunna fånga in knappt 800 000 ton koldioxid per år.

EU-medlen är dock inte tillräckligt för att finansiera bygget, utan mer pengar behövs. Dessa tänker sig Stockholm Exergi ska komma dels från den planerade statliga ”omvända auktion” som ska stötta CCS i Sverige, dels genom att sälja certifikat (CRC, Carbon Removal Certificate) på en frivilligmarknad för negativa utsläpp. Och det är inte så avlägset som det kanske kan låta.

– Vi arbetar intensivt med finansieringen av projektet och har flera dialoger igång med företag som är intresserade av att köpa CRC för att neutralisera sina kvarvarande utsläpp och bli ”net-zero” säger Anders Egelrund, vd för Stockholm Exergi, i ett uttalande.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om koldioxidavskiljning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.