Förslag till stärkt kemikalielag i EU

Inför Europararlamentets omröstning av kemikalielagen Reach vill europaparlamentariker Lena Ek ha besked från regeringen att den stödjer en starkare kemikalielag. Det är framför allt tre punkter som hon anser bör prioriteras:

– Substitutionsprincipen, som innebär krav på att farliga kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga när det finns alternativ.

– Försiktighetsprincipen, som betyder att tillverkare har ansvar för att förhindra negativa effekter på hälsa och miljö.

– Rätt till information för företag och konsumenter om produkter innehåller farliga ämnen.

Förslaget ligger nu i miljöutskottet som ska fatta beslut i ärendet den 10 oktober.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.