Förslag ska minska konsumtionens miljöpåverkan

Tydligare spelregler för marknaden, bättre information och ett ökat samarbete. Det är några förslag som Naturvårdsverket nu presenterar i rapport om hur framtidens miljöorienterade produktpolitiken ska utvecklas.

Konsumtionen av produkter och tjänster påverkar miljön på flera olika sätt och den miljöorienterade produktpolitiken syftar till att minimera en produkts eller en tjänsts påverkan på miljön under hela dess livscykel. En av slutsatserna i rapporten är att behovet av information och kunskap är stort för att såväl producenter som konsumenter ska kunna ta beslut som leder till en minskad miljöbelastning. Utredningen pekar också på vikten av att skapa tydligare spelregler på marknaden. Ett annat förslag är att samverkan mellan staten, näringslivet och frivilligorganisationer ska få mer resurser för att miljöanpassa hela produktkedjan. Skatter på råvaror kan också vara ett sätt att minska miljlöbelastningen eftersom alla produkter och tjänster idag inte bär sina kostnader för miljöpåverkan.

Läs hela rapporten på www.naturvardsverket.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.