Forskningssatsning på solceller

Nu trappas forskningen på tunnfilmssolceller upp. 22 miljoner från Energimyndigheten innebär att fler doktorander rekryteras.

Forskningssatsning på solceller

Det är solcellsforskningen vid Uppsala universitet som fått anslag av Energimyndigheten för att bedriva forskning på tunnfilmssolceller, så kallade CIGS-solceller.

Anslaget är fördelat över fyra år och förutom forskning på solcellerna kommer forskningen även att ägnas åt att ta fram alternativ till CIGS-skiktet. Detta eftersom vissa ämnen som används idag inte finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning för att kunna täcka världens elbehov.

Forskargruppen består idag av nio personer, men med det nya anslaget kommer fyra nya att rekryteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.